tirsdag 16. juli 2013

Emeric

Her om dagen skjedde det nå skikkelig skummelt! Papsen har kommet oppover, og vi tok oss en tur på besøk til han. Han driv å pusse opp huset, og mangle rekkverk på verandaen i 2.etasje. Før æ la merke til det hadde papsen sluppet ut hundan på verandaen. Idet æ ser Emeric spring ut på verandaen oppdage æ det manglanes rekkverket, og gjett kem som ikke så at d va slutt på gulvet, og stupte rett ned på gressplena 3 meter under. Emeric-svimmelric selvfølgelig!
Æ va sikker på at han lå der livløs når æ kom ned, men heldigvis så han bare litt fortumla ut, og ble med inn igjen. Virka ikke som om han hadde ondt nån plass så det gikk heldigvis bra, men fy flate for en opplevelse! Både for han og oss!
Kompis e litt mer forsiktig av sæ, så en halvmeter før verandagulvet va slutt så la han sæ ned, og krøyp bort til kanten for å se :-) Søte, forsiktige Kompis!
 
 
 
I går kveld dro æ og Emeric opp til Rustafjellet for en liten kveldstur. D va så stille og fredelig at d ble en nesten 3 timers lang tur (nevne ingenting om at vi gikk oss bittelitt vill :-p )
 
 
 
 
Fine Emeric etter litt vassing:

 
 Emeric i midtnattsolskinnet:
 

  
 
 
-Kommer du, eller..?

 

mandag 8. juli 2013

MH-skjemaet til Emeric

1a KONTAKT Hilsing

Avviser kont. med Knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden.

Unnviker kontakt ved å trekke seg unna.

Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk.

Overdreven kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer.

1b KONTAKT Samarbeide

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden.

Følger med motvillig.

Følger med, men er ikke engasjert i testleder.

Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen.

Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer.

1c KONTAKT Håndtering

Avviser med knurring og/eller bite forsøk. Håndtering ikke gj.ført.

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører.

Aksepterer håndtering.

Aksepterer, svarer med kontaktadferd.

Akspeterer, svarer med intensiv kontaktadferd.

2a LEK Lekelyst

Leker ikke.

Leker ikke, men viser interresse.

Leker, starter langsomt, blir aktiv

Starter raskt, leker aktivt.

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.

2b LEK Griping

Griper ikke.

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden.

Griper forsiktig, eller med fortennene.

Griper direkte med hele munnen.

Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.

2c LEK

Griping og drakamp

Griper ikke

Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot.

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger

Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper.

Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den pass. delen til testleder slipper.

3a FORFØLGELSE

Starter ikke/når ikke frem til første hjul.

Starter, men avbryter før byttet

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter

Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet. (X2)

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu.

3b GRIPING

Overser byttet. Alt springer ikke frem

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende, eller med tidsforsinkelse

Girper direkte, slipper

Griper direkte. Beholder byttet i 3 sekunder. (X2)

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/ uinterressert/ inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger

Er oppmerksom, med økende aktivitet eller etter hvert uro.

Veklser hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet.

5a AVST.LEK Interresse

Engasjeres ikke av fig. Uinteressert.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme.

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

5b AVST.LEK Truer/aggresjon

Viser ingen trusselatferd.

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del.

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del.

Viser flere trusselsignaler under momentets første del

Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del.

5c AVST.LEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. innen tiden.

Går frem når fig er aktiv på linjen.

Går frem til den skjulte, men snakkede fig.

Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Går fram direkte til fig. uten hjelp.

5d AVST.LEK Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men viser interesse.

Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot.

Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak.

Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke.

5e AVST.LEK Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men avbryter

Er aktiv med fig. når denne er aktiv.

Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant.

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek.

6a OVERRASK Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASK Trussel/aggresjon

Viser ingen trusseladferd

Viser noe trusseladferd.

Viser trusseladferd over lenger tid.

Viser trusseladferd og noen angrep.

Viser trusseladferd og angrep. Kan avslutte med bitt.

6c OVERRASK Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/går ikke frem innen tiden

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden.

Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av.

Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen.

Går frem til kjeledressen uten hjelp.

6d OVERRASK Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASK Gjenstående interesse

Viser ingen interesse

Stanser., Lukter eller ser på kjeledressen en gang.

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger.

Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etter hvert

Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller fler passeringer.

7a LYDFØLS Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b LYDFØLS Nysgjerrighet

Går ikke fram innen tid

Går fram når fører sitter på huk og prater med skarmmelet samt roper på hunden

Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av

Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen

Går fram til skrammelet uten hjelp

7c LYDFØLS Vedvarende redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller økt redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLS Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden

Stanser, lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 2 ganger

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etter hvert

Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller fler passeringer

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen trusseladferd

Viser enkelte trusselsignaler

Viser trusseladferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusseladferd og flere angrep

8b SPØKELSER Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/resignerer

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks begge spøkelsene halve avstand, alt ett hele avstand

Kontrollerer og/eller viser reasksjon mot spøkelsene. Korte avbrudd

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering

Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll.

Oppholder seg hovedsaklig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter

8d SPØKELSER Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke fram innen tid.

Går fram når fører snaker med figurantene og roper på hunden

Går fram til spøkelset når fører står ved siden av

Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand

Går fram til spøkelset uten hjelp

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt inne tiden

Aksepterer kontakt fra spøkelset uten å besvare den.

Besvarer kontatkten fra spøkelset

Tar selv kontakt med spøkelset

Intensiv kontaktadferd mot spøkelset, kan f.eks hoppe og bjeffe

9a LEK 2 Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

9b LEK 2 Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller nølende med fortennene

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte. Hugger i gjenstanden i farten

10 SKUDD

Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returerer til lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet

Berørt, redd. Alt vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd

Pawprints left by you…

 

550496_10151164784601471_344669923_n

You no longer greet me, as I walk through the door.

You’re not there to make me smile, to make me laugh any more.

Life seems quiet without you, you were far more than a pet.

You were a family member, a friend, a loving soul I’ll never forget.

It will take time to heal- for the silence to go away.

I still listen for you, and miss you every day.

You were such a great companion, constant, loyal and true.

My heart will always wear, the pawprints left by you.

-Teri Harrison-